เมื่อจับสองตัวแรงจาก FEELIQ ไป Rolling บนท้องถนนจะเป็นอย่างไร 

Special Thank : Resupix